Legislativa - hasicí přístroje

Zákony a vyhlášky o protipožární ochraně

Vyhláška 246/2001 Ministerstva vnitra stanoví, že fyzické a právnické osoby mají povinnost provádět revizi hasicích přístrojů nejméně jednou ročně, a to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení. Revizi všech druhů hasicích přístrojů, jejich opravy a plnění zajistí naši vyškolení pracovníci.


Zákony a vyhlášky vztahující se k protipožární ochraně si můžete přečíst zde:

 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508