Hasicí přístroje - Jaroslav Vidim

Hasící přístroje, hydranty, požární zprávy

Vážení zákaznící, vítejte na stránkách www.HASICI-PRISTROJE.net, na kterých bychom Vás rádi seznámili s naší nabídkou služeb v oblasti protipožární ochrany.

Co nabízíme:

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti protipožární ochrany, zejména pak:

 • Provádění revizí a oprav hasicích přístrojů všech obvyklých typů (pěnové, práškové, sněhové, vodní)
 • Provádění revizí hydrantů
 • Opravy a plnění hasicích přístrojů (i lahví CO2 (určené především pro potravinářské účely a na sváření v ochranné atmosféře))
 • Prodej hasicích přístrojů a hydrantového materiálu (hydrantové hadice, proudnice, ventily, skříně,...)
 • Prodej ekologicky nezávadných hasicích přístrojů pro automobilisty i do jiných zařízení
 • Dodání dalších druhů technických prostředků pro požární ochranu
 • Dodání požárních knih a požárních poplachových směrnic (výměnným způsobem)
 • Pravidelné kontroly a záruční servis
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Další služby v oboru protipožární ochrany

Při výkonu všech činností se řídíme zákonem o požární ochraně 133/85 Sb., prováděcí vyhláškou 246/2001 Sb., příslušnými normami a evropskými předpisy. Na požádání zákazníka předložíme prohlášení o shodě k veškerému nabízenému sortimentu.

Dodáváme pouze výrobky schválené pro použití v ČR a vztahuje se na ně zákonná záruční lhůta.

Veškeré dodávky jsou realizovány na základě potřeb a přání zákazníka (v rámci výše zmíněných zákonných nařízení) a jejich součástí jsou i předvedení, instruktáž a instalace.

Co můžete od nás očekávat:

 • Profesionalitu plynoucí z dlouholetého působení na trhu
 • Serioznóst v jednání
 • Spolehlivost ve všech fázích realizace zakázky
 • Osobní přístup, umožňující zvolit optimální varianty pro zákazníka
 • Bezpečnost vycházející z dodržováních bezpečnostních zásad, norem a nařízení
 • Nízké ceny

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím bez váhání kontaktujte. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

Zacházení s hasicími přístroji

Při požáru zamíříme proud hasiva do ohniska tak, abychom jeho proudem nepřenesli plameny na nežádoucí místa, nebo se při používání vodních přístrojů neopařili. U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně. Přesto, že současné konstrukce přístrojů umožňují proud hasiva uzavřít, odborníci důrazně varují před používáním částečně vyprázdněných přístrojů. Vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout, nakolik jsme při zdolávání drobnějšího zahoření náplň hasiva vypotřebovali, mohlo by se nám při dalším požáru stát, že po vychrlení několika decilitrů by hasicí přístroj přestal fungovat a my bychom vyhořeli. Z tohoto důvodu je nutno vždy i po sebe kratším použití dát přístroj znovu naplnit. Grafický návod na použití konkrétního typu hasícího přístroje je spolu s krátkým popiskem vyobrazen na každém z nich.

Upozornění: Je nutné si uvědomit, že hasicí přístroje jsou zařízení, která jsou využívaná v mezních situacích, kdy během několika málo vteřin je od nich vyžadován maximální výkon. Při vlastním použití hasicích přístrojů je nutno zachovat klid a rozvahu. Zásah je nutno provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy do ohniska požáru, přičemž je nutno neustále postupovat za požárem. Pro chránění objektu a zařízení je nutno volit takové hasicí přístroje, které jsou vhodné k hašení hořlavých látek, jež se v ohroženém prostoru vyskytují. Znalost použití hasicích přístrojů patří k povinnostem každého občana.


 
COPYRIGHT 2006 - eVisions w3cxhtml 1.0 Access.:508